033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Vrienden van Het Seminarie

Het Seminarie is een woonzorginitiatief in ontwikkeling. Niet alle gewenste faciliteiten zijn al gerealiseerd. Denk onder andere aan het verder verfraaien van de twee binnentuinen, de Buitenhof en Binnenhof, het aankleden van de activiteitenruimte, fitnessapparatuur, hobbymogelijkheden, presentatiemateriaal, enz.

Hiervoor zijn giften een welkome aanvulling. Alle giften worden voor de volle 100% ingezet voor het algeheel welbevinden van alle bewoner en de direct betrokkenen in Het Seminarie. Verantwoording zal jaarlijks plaatsvinden. Zowel u als bewoner, familieleden, vrienden, kennissen, organisaties en bedrijven als medewerkers kunnen donateur van de Stichting Vrienden van Het Seminarie worden.

Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer NL60 RABO 0135 8568 84 ten name van Vrienden van Het Seminarie.

Spring naar toolbar