033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Kwaliteitsverslag 2018

Het begrip “kwaliteit” kent vele kanten. In Het Seminarie is het applaus van onze bewoners de belangrijkste meetlat van kwaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat we weten wat bewoners willen en omgekeerd is het belangrijk dat bewoners en families weten wat ze kunnen verwachten. Kwaliteit komt dus tot stand door goed te luisteren naar elkaar en samen te werken; We zien goede zorg daarbij als een voorwaarde en niet als doel: In het Seminarie staat het welzijn en woongeluk van bewoners centraal.

Daarnaast hebben we te maken met de kwaliteit die verwacht wordt door verschillende toezichthouders in de zorgsector: Het Zorgkantoor, de feitelijke financier van de zorg, stelt eisen aan de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van zorggelden; De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) stelt regels aan de organisatie van de zorg zodat deze toegankelijk en betaalbaar is. En de Inspectie (IGJ) houdt toezicht op de regels die gelden voor de “functionele” kwaliteit van de zorg, zoals het naleven van medische- en verpleegkundige protocollen en regels die gelden voor de vastlegging van de geleverde zorg.

Het goede nieuws is dat alle partijen zich er steeds meer van bewust zijn dat “kwaliteit van leven”, dus het welzijn van ouderen, voorop moet staan: Dat heeft geresulteerd in het kwaliteitsprogramma “Waardigheid en Trots”; een bijbehorende financiële kwaliteitsimpuls voor de sector en een nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 is gelanceerd door Zorginstituut Nederland.

Hoewel we Het Seminarie nooit een verpleeghuis zouden willen noemen, immers bewoners in Het Seminarie wonen extramuraal en zelfstandig met 24/7 zorg in nabijheid, moeten en willen we ons graag meten aan de eisen die gesteld worden in de Wet Langdurige Zorg. Hoewel het nieuwe Kwaliteitskader is geschreven voor (grootschalige) intramurale instellingen, zijn er genoeg onderwerpen waar we ons aan kunnen scherpen en waar we in kunnen leren en verbeteren.

Onderstaand doen we verslag van 2018, het eerste jaar dat we hebben gewerkt met het nieuwe  Kwaliteitskader. Daarin is ook een hoofdstuk ‘Leren en verbeteren’ opgenomen met de belangrijkste aandachtspunten voor het Kwaliteitsplan voor 2019. U kunt het verslag downloaden en mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Jan de Kievid (teamleider).

Mocht u meer willen weten over het nieuwe kwaliteitskader: u treft het volledige rapport en een publieksversie hier rechts in de kantlijn aan.

Kwaliteitsverslag 2018 Zorgresidence Het Seminarie

Spring naar toolbar