033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Bewonerscommissie geïnstalleerd

In Het Seminarie hechten we veel waarde aan de mening van onze bewoners. Immers, in een kleinschalig wooninitiatief zijn zij niet alleen klant, maar ze vormen met elkaar een woongemeenschap, kopen collectief zorg in en hebben dus een stem in het te voeren beleid.

Alle bewoners zijn in de gelegenheid gesteld om plaats te nemen in de commissie en maar liefst vier dames en twee heren gaven daar gehoor aan. Op 17 november jl. kwamen zij voor het eerst bij elkaar om afspraken te maken over de wijze waarop de bewonersvertegenwoordiging vormgegeven wordt.

Tijdens de eerste bijeenkomst heeft de vergadering een vaste voorzitter en notulist aangewezen en werden er een aantal besluiten genomen:

  • De bewonerscommissie komt iedere maand bij elkaar
  • Er wordt steeds vergaderd in het appartement van één van hen
  • Bewoners in de commissie organiseren de vergaderingen zelf en bepalen zelf welke gasten worden uitgenodigd
  • Er wordt alleen een actie- en besluitenlijst vastgelegd

Tijdens de eerste vergadering waren een bestuurslid en twee teamleden te gast, waarbij al direct een aantal concrete zaken de revue passeerden. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn o.a. de ontwikkeling van de servicekosten, het onderhoud aan de stoelen in de woon-eetkeuken, keuzemogelijkheden bij de maaltijden, het merken van de was en nieuwsvoorziening.

Het was een leuke kennismaking met een nieuw proces binnen Het Seminarie. Motiverend en leerzaam om met elkaar te kijken hoe we het proces van bewonersvertegenwoordiging verder vorm gaan geven en de volgende vergadering staat al weer gepland!

Spring naar toolbar