033 33 202 33 info@hetseminarie.nl
Blog - Zorgresidence Het Seminarie - Amersfoort

Het Seminarie is erkend leerbedrijf

Om ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde professionals hecht Het Seminarie een hoge prioriteit aan opleiden.  De vraagstelling uit de praktijk c.q. de zorgbehoefte van de bewonerspopulatie is waar mogelijk leidend. Iedere mens heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om eigen ontwikkeling.

Het werken met stagiaires prikkelt de geest (alert blijven op ontwikkelingen c.q. veranderingen in de samenleving) van het team professionals dat werkzaam is in de zorg- en dienstverlening in Het Seminarie. Leren is een (inter)actief proces en een integraal onderdeel van het werk. Samen met anderen met kennis en vaardigheden op een bepaald gebied actief aan de slag gaan en het geleerde integreren in professioneel handelen. Het werken met stagiaires en anderen van buiten het huis, brengt leven in huis. Zorg- en dienstverlening is een vak dat vereist dat mensen in dialoog blijven over wat belangrijk is voor de mens in de diverse levensfases. Opleiden zien wij als een continu levenslang en innoverend proces dat nooit stopt.

Daarom zijn we verheugd dat de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ons heeft erkend als leerwerkbedrijf. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zorgorganisaties,  werken samen in SBB om stagiaires de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.

SBB heeft drie kernwaarden: verbindend, adaptief en kundig. Deze kernwaarden zijn de rode draad in het dagelijkse handelen. Daar kan ook Het Seminarie zich in vinden.

 

Spring naar toolbar