033 33 202 33 info@hetseminarie.nl
Blog - Zorgresidence Het Seminarie - Amersfoort

Vrouwennetwerk Nova in Het Seminarie

Het is knap donker aan de Muurhuizen. Een aantal vrouwen zoeken in de regen naar een ingang van het ‘clubgebouw van de maand’. Marga is er op gekleed. Henriette heeft al spijt van de nieuwe laarsjes aan haar voeten, Suzanne lijkt het niet te deren, Erma ziet er niet uit met haar capuchon diep over de ogen op de blauw gele OV fiets.

En dan is er licht aan het eind van de tunnel van Cahen. Er is op ons gerekend. Een warm welkom bij Nova op donderdagavond 27 februari 2014.

‘t Is een rommeltje. ‘Dat moet dan over drie maanden klaar zijn’, zegt Marie Louise Hehenkamp weifelend. Ze is locatiemanager van Zorgresidence Het Seminarie B.V. Een spraakmakend particulier initiatief van twee ondernemers en Stadsherstel die in combinatie een jong monument (1989) en historisch pand (1696) omtoveren tot een thuis met een maatschappelijke functie. Een sprookje dat voor liefhebbers van de Amersfoortse binnenstad werkelijkheid wordt.

Het is knap donker aan de Muurhuizen. Een aantal vrouwen zoeken in de regen naar een ingang van het ‘clubgebouw van de maand’. Marga is er op gekleed. Henriette heeft al spijt van de nieuwe laarsjes aan haar voeten, Suzanne lijkt het niet te deren, Erma ziet er niet uit met haar capuchon diep over de ogen op de blauw gele OV fiets.

En dan is er licht aan het eind van de tunnel van Cahen. Er is op ons gerekend. Een warm welkom bij Nova op donderdagavond 27 februari 2014.

‘t Is een rommeltje. ‘Dat moet dan over drie weken klaar zijn’, zegt Marie Louise Hehenkamp weifelend. Ze is locatiemanager van Zorgresidence Het Seminarie B.V. Een spraakmakend particulier initiatief van twee ondernemers en Stadsherstel die in combinatie een jong monument (1989) en historisch pand (1696) omtoveren tot een thuis met een maatschappelijke functie. Een sprookje dat voor liefhebbers van de Amersfoortse binnenstad werkelijkheid wordt.

Voor Henriëtte is het als thuiskomen. Ze ziet zichzelf weer staan oreren achter het katheder in het auditorium in de periode dat ze de scepter zwaaide bij het ROB.

Wanneer je hier komt wonen en meer zorg en aandacht nodig hebt, worden persoonlijke bezittingen minder belangrijk, zegt Marie Louise. Wel worden veiligheid en geborgenheid belangrijker. En sociale contacten waarvoor je niet altijd naar buiten hoeft. Een gewone woongroep, niet achter een gesloten deur maar wel besloten.

Er kan zorg geboden worden tot en met het hoogste zorgzwaartepakket (ZZP). ‘t Kost wat maar dan heb je ook wat. Je maaltje wordt gekocht (en gekookt met seizoens- gebonden ingrediënten), alles schoon gewassen en gestreken, ‘t licht brandt en de kachel ook. Een particuliere woonzorgvoorziening met 24 uurs zorg en welzijn voor tussen de twee tot drie-en-een-half duizend euro per maand. Alles inbegrepen. Er is plaats voor een beperkt aantal mensen met geheugenproblemen. De overige bewoners hebben een zorgbehoefte vanwege somatische problematiek. Je moet een verblijfsindicatie hebben. En een katholieke inborst is mooi meegenomen. Dat stuit sommige vrouwen dan toch wel weer een beetje tegen hun borst.

Marie Louise denkt dat, zodra de eerste bewoner over de drempel is, het huis vol loopt. Meestal werkt zo’n nieuw concept als een olievlek. Er moet veel over gepraat worden en een prominente plek op ‘Google Mens’ krijgen. Breed gedragen enthousiasme van initiatiefrijke mensen uit de buurt en stad helpt daar aan mee. Een mozaïkproject is bedoeld om buurt- en stadsbewoners bij de ontwikkeling van het woonzorgconcept in Het Seminarie betrekken en tegelijk als middel om ontmoeting en reuring te stimuleren. ‘t Wordt een twee-en-een-half meter hoog kunstwerk. Een ontwerp van Piet Schopping van Jans Pakhuys en werknemers van de ABN AMRO.

In de kelder vinden activiteiten plaats; Sophie aan Tafel was er al te gast. De eerste fototentoonstelling wordt 4 april geopend. Thema dit jaar: De verborgen stad. Wellicht kunnen we straks wegdromen bij films, gedraaid in het Auditorium of praten we na over een presentatie in ‘De Verborgen Stad binnen De Muren’.

Een MBO leerschool wordt gelieerd aan Het Seminarie. Eerst op vitale ouderen het vak leren, want die durven tenminste nog feedback te geven. Zij fungeren als zorghulp- coach. En dan het geleerde in praktijk brengen bij meer kwetsbare ouderen. De open keuken leidt leerlingen op tot experts op het gebied van first class ‘dineren op het balcon’ en in het kapelwooneetkeuken. Kortom, hou Marie Louise tegen anders gebeuren er misschien wel teveel bijzondere dingen.

In een kort college belicht een van de Nova vrouwen met verstand van zaken de achtergronden van de actuele ontwikkelingen in het wonen met zorg. Er is een grote omslag gaande. Gratis wonen als je verzorgd of verpleegd wordt is verleden tijd. Nu iedereen zelf moet betalen voor de ‘wooncomponent’ is een kamer in een verouderd huis een weinig aantrekkelijke optie. De ondersteuningsmogelijkheden zijn tegenwoordig legio, dus mensen blijven langer thuis wonen. Wel is er een groeiende belangstelling voor beschermde woon-zorgconcepten. Een uitkomst voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking of dreigend isolement. Groepsinitiatieven komen van de grond zoals het woonproject Zonnehof van POWER (www.power-amersfoort.nl).

Er wordt een warm pleidooi gehouden voor meer ‘omzien naar elkaar’. Het fenomeen buurtcoöperatie maakt de tongen los. Denken we dat het drukke, carrièrebeluste volkje in is voor een overtuigd ‘naoberschap’? Stante pede rollen positieve voorbeelden uit het leven van alledag over tafel. Ja, dus. Van groot belang is het stimuleren van mogelijkheden tot fysieke ontmoeting, die die digitaal wordt gefaciliteerd; vraag en aanbod op het prikbord van de online community. Met een coöperatie leg je een zakelijke en verbindende basis voor bewonersinitiatief.

Laten we wel wezen. NETWERKEN IS DE REDDING VOOR EEN PLEZIERIGE OUDE DAG!! Aan de slag!

Spring naar toolbar