033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Open Monumentendag 8 en 9 september 2018

Dit jaar doen we mee aan Open Monumentendag op 8 en 9 september a.s., waarbij tientallen monumenten in Amersfoort én Leusden de deuren zullen openen. Tijdens deze dagen is er speciale aandacht voor de geschiedenis van onze Willibrorduskapel.

Al in 1696 werd op deze plek in de oude binnenstad een schuilkerk opgericht. Toen in de 16e eeuw na de Reformatie het katholieke geloof niet meer in het openbaar mocht worden uitgeoefend, verrezen overal in het land zogenoemde schuilkerken: kerken die niet als zodanig herkenbaar waren en daarom vaak ondergebracht werden in huizen of schuren. In 1725 werd het stuk grond rond de schuilkerk aan de Muurhuizen en de Kerkstraat aangekocht voor de bouw van een complex voor het Oudkatholieke Seminarie. De eerste gebouwen waren het Heren- en het Jongenshuis. De oorspronkelijke schuilkerk ging dienen als kapel van Het Seminarie.  In Het Seminarie was eeuwenlang het Oud-Katholieke Seminarie gevestigd, de opleiding voor de ambtsdragers (clerus) van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy, zoals die kerkgroepering destijds werd genoemd.

Het thema van de landelijke open monumentendag is dit jaar ‘In Europa’. Wat is er Europees aan onze monumenten? Uit heel Europa zijn bouwmaterialen voor onze monumenten aangevoerd. In de bouwstijlen zijn ook invloeden uit andere Europese landen herkenbaar, zo ook in Amersfoort.

In het Seminarie zal er ieder heel uur een rondleiding starten door de gebouwen en de tuinen.

Openingstijden:

  • 8 september 2018, 14.00 tot 17.00 uur
  • 9 september 2018, 14.00 tot 17.00 uur

Wilt u een overzicht van alle ‘”Open Monumenten” in Amersfoort ? Ga dan naar de website van Open Monumentendag Amersfoort  en stippel een mooie wandelroute uit !

 

Spring naar toolbar