033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Open Monumentendag 15 september 2019

Dit jaar doen we weer mee aan Open Monumentendag op 15 september a.s., waarbij tientallen monumenten in Amersfoort én Leusden de deuren zullen openen. Tijdens deze dagen is er speciale aandacht voor de geschiedenis van onze Willibrorduskapel.

Al in 1696 werd op deze plek in de oude binnenstad een schuilkerk opgericht. Toen in de 16e eeuw na de Reformatie het katholieke geloof niet meer in het openbaar mocht worden uitgeoefend, verrezen overal in het land zogenoemde schuilkerken: kerken die niet als zodanig herkenbaar waren en daarom vaak ondergebracht werden in huizen of schuren. In 1725 werd het stuk grond rond de schuilkerk aan de Muurhuizen en de Kerkstraat aangekocht voor de bouw van een complex voor het Oudkatholieke Seminarie. De eerste gebouwen waren het Heren- en het Jongenshuis. De oorspronkelijke schuilkerk ging dienen als kapel van Het Seminarie.  In Het Seminarie was eeuwenlang het Oud-Katholieke Seminarie gevestigd, de opleiding voor de ambtsdragers (clerus) van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy, zoals die kerkgroepering destijds werd genoemd.

Het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’ staat ook centraal in Amersfoort. Waar gingen de Amersfoorters voor hun plezier en mét plezier naartoe? U kunt denken aan het theater, open lucht zwembad, dierentuin, kerk, muziekzalen, hotels etc.

In het Seminarie zal er ieder heel uur een rondleiding starten door de gebouwen en de tuinen.

Openingstijden:

  • 15 september 2018, 13.30 tot 17.00 uur

Wilt u een overzicht van alle ‘”Open Monumenten” in Amersfoort ? Ga dan naar de website van Open Monumentendag Amersfoort  en stippel een mooie wandelroute uit !

Spring naar toolbar