033 33 202 33 info@hetseminarie.nl
Blog - Zorgresidence Het Seminarie - Amersfoort

Sterk in je Netwerk

Inspirerend, gezellig maar ook een uitdaging…

In de binnenstad van Amersfoort staat een uniek pand. Oud en modern zijn aan elkaar gesmeed, met elkaar verbonden. De Stad van Cahen/Het Seminarie, een jong monument waarover gesproken wordt. Een stad waarin veel mogelijk is wanneer men er voor elkaar wil zijn. Een stad wordt immers gevormd door haar inwoners. Oud en jong die in dit geval binnen dit gebouw kansen zien. Kansen, op het gebied van leven, wonen, zorgen, leren en werken. Vitaal ontmoet kwetsbaar en met elkaar genieten zij van deze ontmoetingen, doen er hun voordeel mee en dragen zo hun steentje bij aan de Buurtgemeenschap Binnenstad.

Zo ook met het project “Sterk in je Netwerk”

Mijnheer Mail wonend in de binnenstad wil graag meer leren over de mogelijkheden van een tablet/ laptop/computer. Doel: hij wil met zijn familie beeldbellen, boeken lenen van de bibliotheek, duurzaam vervoer bestellen, de reisplanner gebruiken of een plaats voor de maaltijd reserveren in Het Seminarie (kleinschalige woonzorgvoorziening). Hij weet zelf veel van tuinieren, planten verzorgen en wil met zijn kennis daarover anderen een plezier doen. Hoe maak je dit nu in de buurt kenbaar? Aan dit netwerk gaan buurtbewoners, waaronder de bewoners van Het Seminarie, van de binnenstad bouwen. Het digitale netwerk kan hierin een belangrijke rol vervullen. Het fysieke netwerk zien we voor de buurt als onmisbaar.

Het Nationaal Ouderenfonds, BonaFide en Het Seminarie (onderdeel van de Stad van Cahen) hebben de handen ineengeslagen om op digitaal gebied het netwerken te ondersteunen. Senioren worden gedurende drie maanden gekoppeld aan een maatje met wie ze samen op een tijd en plaats die hen beiden uitkomt, oefenen met een tablet. De tablet wordt voor drie maanden gratis ter beschikking gesteld. Daarnaast is er een aantal gezamenlijke contact-/leermomenten.

Om de drempel zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk mensen te bereiken, wordt vanaf 30 mei 2014 daar de vrijdagmorgen aan toegevoegd. Vitale senioren van de HCC (Hobby Computer Club) bieden geïnteresseerden uit de binnenstad iedere vrijdagmorgen in Het Seminarie de gelegenheid hun vragen over een tablet/computer te stellen en zij laten direct op tablet of pc zien wat de mogelijkheden zijn.

Tijdstip: van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Voor deze bijeenkomsten betaalt u alleen de kosten voor een kop koffie en mogelijk wat lekkers. Hierop zit een kleine toeslag waarvan bijvoorbeeld de reiskosten van de vrijwilligers worden betaald.

De opgedane kennis maakt het gebruik van een tablet voor de heer Mail leuker en interessanter en digitaal netwerken mogelijk. Zijn kennis bijvoorbeeld over tuinieren en planten kan hij niet alleen tijdens de koffie kenbaar maken maar ook via de digitale weg. En… als er genoeg geïnteresseerden zijn kan er ook een bijeenkomst ontstaan waar groenliefhebbers elkaar ontmoeten. Daarnaast zijn er waardevolle landelijke initiatieven waarbij aangesloten kan worden via Mijn Trefpunt www.mijntrefpunt.nl

De contacten die zo niet alleen digitaal maar ook fysiek ontstaan, kunnen positief uitwerken voor de hele buurt. Als buurtbewoners elkaar kennen, van elkaar weten waarin ze sterk zijn en men het leuk vindt om daarmee, zo vaak als men zelf wil, iets te doen voor een ander bevordert dit saamhorigheid. Dit kan ook op andere momenten wanneer men elkaar nodig heeft (zorg) helpen de benodigde contacten te realiseren en te onderhouden.

Iedereen is van harte welkom. Opgeven is niet nodig. In de nabije toekomst is het mogelijk na afloop een broodje te eten.

Een buurtgemeenschap die elkaar kent, modern nabuurschap – daar gaan we voor!

Spring naar toolbar