033 33 202 33 info@hetseminarie.nl
Blog - Zorgresidence Het Seminarie - Amersfoort

Zorgteam gestart met Ons

Afgelopen zomer zijn we gestart met de implementatie van een softwareprogramma, ONS Ouderenzorg genaamd. Zorgcoördinator Gera vertelt meer over de ‘ins & outs’ en wat ONS kan gaan betekenen voor het team en de bewoners van Het Seminarie. 

Om te beginnen, wat is ONS precies?

Gera denkt even na…  “Die vraag is niet kort te beantwoorden, want ONS is namelijk heel veelzijdig! ONS is een softwareprogramma dat het zorgproces in al z’n facetten ondersteunt. Het is ooit ontwikkeld voor de thuiszorg en inmiddels werken er al meer dan 250.000 zorgprofessionals mee in Nederland. ONS heeft diverse modules. Zorgverleners communiceren ermee, ze plannen ermee, er kan mee worden geroosterd, er kunnen zorgleefplannen in worden vastgelegd, er kan mee worden gerapporteerd, het kan gebruikt worden voor cliëntspecifiek agendamanagement, beheer van electronische clientdossiers, er kan tijd mee worden geregistreerd en tot slot kan ONS gekoppeld worden aan de salarisadministratie en debiteurenadministratie.

En wat doet Het Seminarie ermee?

“Voor Het Seminarie zijn inmiddels diverse modules ‘ingericht’ met Seminarie-specifieke data. Voorheen maakten we het rooster nog ‘houtjetouwtje’ in excel, hadden we cliëntdossiers in ordners en rapporteerden we ook op papier, dat moest allemaal eerst worden overgebracht naar ONS. De implementatie pakken we ‘stap voor stap’ aan, zo zijn we als eerste begonnen met ONS administratie waarin alle basisgegevens van zowel clienten als medewerkers worden vastgelegd. Daarna hebben we het ONS-medewerkersportaal ontsloten, een beveiligde portal waar medewerkers met elkaar kunnen communiceren. Vervolgens zijn we gestart met de module ‘Plannen en Roosteren’ en de volgende stap was de koppeling met ONS-administratie waarin alle gewerkte uren, vakantie en ziekte wordt geregistreerd en gefiatteerd. Daarna hebben we ONS-dossier gevuld met de zorgleefplannen van alle bewoners en sinds kort zijn we gestart met electronisch rapporteren.”

Hoe gaat dat in z’n werk?

“Heel simpel, met een iPad die meegenomen kan worden naar de appartementen van bewoners. Het mooiste is dat je dat samen met de bewoner doet. Wekelijks wordt er gerapporteerd op de doelen die zijn vastgelegd in het zorgleefplan, daarnaast worden bijzonderheden op bijna dagelijkse basis vastgelegd.Tot slot worden er metingen vastgelegd zoals gewicht, bloeddruk, temperatuur en kan er indien nodig ook op pijn en stemming worden gescoord”.

Is ONS wel veilig?

“Zeker ! De leverancier NEDAP garandeert een 100% beveiligde portal en alle gebruikers van ONS (medewerkers en familieleden) werken onder een eigen account met een wachtwoord en tweestaps-verificatie. We hoeven ook niet bang te zijn dat we data kwijt raken, NEDAP zorgt voor al het onderhoud, synchronisaties en back-ups.”

Wat zijn de plannen voor volgend jaar?

“In 2018 gaan we verder met de uitrol. In januari worden de zorgarrangementen aan de dossiers toegevoegd, daarna gaan we de maandelijkse zorgfacturen uit ONS draaien. Tot slot zullen we starten met Caren Zorgt, dat is de portal voor mantelzorgers. Zo kunnen we familieleden toegang geven tot het clientdossier en kunnen ze meelezen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Ook een bezoekende huisarts kan daar zijn bevindingen kwijt, zodat de familie gelijk op de hoogte is”.

Wat levert ONS op?

“Heel veel! Niet alleen voor ons als zorgverlener, maar ook voor bewoners en hun familieleden. Het draagt bij aan de kwaliteit omdat er een betere vastlegging, rapportage en monitoring plaatsvindt. Daarnaast draagt het bij aan het welzijn van bewoners omdat nieuwe medewerkers hen sneller leren kennen, weten wat iemand blij maakt en welke zorg en aandacht hij/zij nodig heeft is van essentieel belang. Verder levert het efficiency op, het roosteren gaat sneller en omdat alle data op één plek terug te vinden is scheelt dat veel overdrachttijd. Tot slot verbetert het de samenwerking tussen zorgverleners en mantelzorgers, Caren Zorgt brengt formele en informele zorg dichter bij elkaar en ik weet zeker dat er meerdere families gebruik zullen gaan maken van deze module”.

Vragen?

Dan kunt u altijd terecht bij uw EVV-er of bij Gera, mail naar geraakkerman@hetseminarie.nl

Spring naar toolbar