033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Bedrijfsinformatie Stichting Het Seminarie

KvK-nummer: 58058095

RSIN-nummer: 8528 54 390

AGB-code: 41419546

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:

 

Doelstelling

 • De stichting heeft ten doel het verzorgen van zorg en huisvesting voor ouderen met een zorgindicatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles, in de ruimste zin des woords.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Missie

 • Het bieden van persoonlijke ouderenzorg en dienstverlening op maat, waarin op eigentijdse wijze een verbinding wordt gelegd tussen de katholiekchristelijke identiteit en de huidige samenleving.
 • Streven is dat de bewoners de levensstijl kunnen voortzetten die zij gewend zijn en dat die voor de familie herkenbaar blijft.
 • De persoonsgerichte benadering maakt het mogelijk dat de bewoner betrokken blijft bij zijn omgeving en eigen keuzes kan (blijven) maken. Eigen regie is van essentieel belang voor het behouden van het gevoel van eigenwaarde en welbevinden en daarmee voor de kwaliteit van leven.

 

Visie

 • De zorg- en dienstverlening binnen Het Seminarie is gebaseerd op samenwerking, wederzijds respect en vertrouwen.
 • Het Seminarie gaat voor samen redzaamheid waarin ook niet professionele krachten zoals familie, vrienden, stagiaires, buurtbewoners, mantelzorgers en vrijwilligers een rol hebben.

 

Werkzaamheden Stichting Het Seminarie

 • Het bieden van verpleging, verzorging en individuele begeleiding aan ouderen met een zorgindicatie.
 • Inkomsten worden geworven door middel van PGB inkomsten. Deze inkomsten worden besteed aan het zorgpersoneel voor het bieden van verpleging, verzorging en individuele begeleiding.

 

Samenstelling Bestuur:
Het bestuur van Stichting Het Seminarie bestaat uit twee personen:

 • Dhr. E.J.G. Scheerder, voorzitter
 • Dhr. J.W. Aalderink, penningmeester

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van toezicht bestaat uit vier personen:

Raad van Toezicht:
Dhr. Caspers (voorzitter)
Mw. T.E. Kuijpers (lid)
Dhr. Sijbrandij (lid)
Dhr. La Roi (lid)

 

Beloningsbeleid:
De beloning van de bestuurder is passend in het beloningsstelsel van de NVZD en valt binnen de Balkenende norm. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

 

Beloningsbeleid personeel 

Salariëring vindt plaats conform de CAO VVT.

Klik hier om de Balans van 2017 te downloaden

Spring naar toolbar