033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Bewonersvertegenwoordiging

De bewonersvertegenwoordiging kan veel voor de bewoners van Het Seminarie betekenen. Ze behartigt de belangen van de bewoners zodat het veilig en plezierig wonen is. In het appartement, in het huis en in de buurt. Daarnaast is er aandacht voor bezoekers.

Jaarlijks komt de bewonersvertegenwoordiging minimaal vier keer bijeen en naar wens of indien noodzakelijk vaker. Van de bijeenkomsten wordt kort en bondig verslaglegging gedaan en wordt een actie- en prioriteitenlijst bijgehouden. Van iedere vleugel van Het Seminarie is een vertegenwoordiger aanwezig en tevens een vertegenwoordiger uit de buurt.

Spring naar toolbar