033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Financiering van de zorg

Wanneer u overweegt te kiezen voor wonen met 24 uurs zorg voor uzelf, uw ouders of voor anderen dan zijn naast zorg & welzijn, de kosten een afweging. Aan wonen op een unieke locatie met extra servicemogelijkheden zijn bepaalde kosten verbonden. De zorg wordt voor het merendeel bekostigd vanuit de Wet Langdurige Zorg, op basis van uw zorgindicatie. Door fiscale faciliteiten kunnen de lasten voor wonen en servicekosten lager uitvallen.

Opbouw tarieven

De tarieven voor wonen, servicekosten en zorg zijn als volgt opgebouwd:

Woonservicekosten

Maandelijks betaalt u een vast bedrag voor de huur en uw servicekosten. De huurtarieven verschillen per appartement.

Onder de woonservicekosten vallen:

 • gebruik algemene ruimten
 • elektra, gas en water in het eigen appartement en algemene ruimten
 • standaard tv-abonnement
 • onderhoud en schoonmaak algemene ruimten, huis en tuin
 • ontbijt, lunch en diner (dieetvoeding op medisch voorschrift)
 • koffie/thee en andere niet-alcoholische dranken
 • fruit van het seizoen
 • was- en strijkservice
 • persoonsalarmering 24 uur per dag
 • basisadministratie
 • deelname interne activiteiten georganiseerd door Het Seminarie
 • collectieve inboedel en aansprakelijkheidsverzekering

Zorgkosten

Uw zorg wordt ingezet via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget). Bij een PGB betaalt u de zorg vanuit een budget dat u ontvangt van het zorgkantoor. 

Om de zorg vergoed te krijgen, heeft u een zorgindicatie nodig. Het kan zijn dat u, op het moment dat u heeft besloten in Het Seminarie te willen wonen, nog geen geldige zorgindicatie heeft. De indicatie vraagt u aan bij het CIZ (Centraal Indicatiecentrum Zorg). Iedere zorgindicatie staat voor een zorgzwaarte met een gemiddeld aantal uren zorg per week. Met een indicatie kunt u een Persoonsgebonden Budget aanvragen bij het Zorgkantoor, waaruit u de zorgkosten kunt financieren. De totale aanvraagprocedure (indicatie + PGB) kan maximaal 23 weken duren.

Het Seminarie kan u helpen bij uw indicatie- en uw PGB-aanvraag. Komt u nog niet in aanmerking voor de benodigde indicatie om in Het Seminarie te wonen dan kunt u het besluit nemen om het verschil in kosten voor de betaalde in te zetten uren voor zorg (indicatie) en de niet-betaalde in te zetten uren voor zorg voor eigen rekening te nemen. Krijgt u wel de juiste indicatie maar gaat die in op een later tijdstip dan dat u binnen Het Seminarie bent komen wonen dan wordt het verschil in kosten voor de ingezette uren voor zorg, over die periode apart in rekening gebracht. Het risico hiervoor draagt u als zorgvrager en -ontvanger.

Particuliere zorg

U heeft dus geen bijkomende kosten aan uw zorgverlening binnen Het Seminarie tenzij u ervoor kiest om naast de WLZ-zorg extra uren (particuliere) zorg in te kopen. Ook de extra zorg wordt geleverd door de teamleden van Het Seminarie. De kosten zijn afhankelijk van het type zorg dat u nodig heeft, de tarieven variëren van € 26,00 tot € 59,00 per uur.

Eigen bijdrage

Daarnaast betaalt iedereen in Nederland die zorg ontvangt een eigen bijdrage die wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Voor bewoners die zelf de woonleeflasten (woonservicekosten) betalen, zoals in Het Seminarie, is de eigen bijdrage laag. Voor bewoners die in een reguliere zorgvoorziening wonen waar alle woonleeflasten door de zorgvoorziening worden betaald, kan de eigen bijdrage in 2019 oplopen tot € 1.700,- per maand. Omdat u in Het Seminarie zelfstandig woont (zoals thuis) en de zorg wordt gefinancierd met een PGB bedraagt de eigen bijdrage maximaal € 721,- per maand, afhankelijk van uw verzamelinkomen en vermogen.

Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is, dan kunt u dat berekenen op www.hetcak.nl, kies daarvoor het rekenprogramma pgb WlZ. Over de te betalen eigen bijdrage werd voorheen een korting berekend door het WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten), deze is per 1 januari 2014 komen te vervallen.

WMO – Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of hulpmiddelen zoals een rolstoel. Dankzij de WMO kunt u meedoen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen.

De gemeente Amersfoort voert de WMO uit. U kunt ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Deze bepaalt in overleg met u of u ondersteuning krijgt en in welke vorm. De aanvraag kan digitaal. U kunt ook een persoonlijk gesprek aanvragen bij het wijkteam Kruiskamp/Binnenstad. Het Seminarie kan u helpen bij uw aanvraag. Voor mensen die onder de WLZ vallen, geldt dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op huishoudelijke hulp vanuit de WMO. Extra/particuliere huishoudelijke hulp is wel mogelijk bij Het Seminarie, de kosten liggen rond de € 26,00 per uur.

 

Mogelijkheid aanschaf of het huren van een hoog-laagbed

Bij een toenemende zorgvraag kan het nodig zijn om een zogeheten hoog-laagbed te gebruiken. Dit bed kan o.a. in verschillende hoog-laagstanden worden gezet. U kunt het bed voor tijdelijk gebruik lenen van een thuiszorgwinkel. De kosten worden dan vergoed via de zorgverzekeraar. Heeft u het langer nodig dan kunt u een bed huren of aanschaffen. Uw locatiemanager kan u hierover meer vertellen.

 

Zorgverzekeringswet (ZvW)

U bent verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Dit blijft nodig ook als u in Het Seminarie woont. U kunt hiervoor de eigen verzekering behouden. De verzekering wordt gebruikt voor bijvoorbeeld een consult van de tandarts, huisarts, fysiotherapeut, geriater, benodigde medicatie, enz. Medicijnen die niet worden vergoed, dient u zelf te betalen en zijn niet opgenomen in de servicekosten.

Spring naar toolbar