033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Klachtenregeling

Zorgresidence Het Seminarie doet er alles aan om kwalitatief goede zorg te leveren, waarbij alle partijen tevreden zijn. Echter kan het toch voorkomen dat u klachten hebt. Wij horen dat dan graag, zodat wij een oplossing kunnen vinden voor uw klacht en daarmee ook herhaling kunnen voorkomen.

DOEL KLACHTENREGELING

Het doel van dit klachtenreglement is het zorgvuldig en op uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Hieronder valt:

  • Het recht doen aan de individuele klager
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de beroepsuitoefening van medewerkers
  • Snel oplossen van de situatie waarover een klacht is ontstaan

Klachten-reglement

Download hier het volledige klachtenreglement

WERKWIJZE

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend door clienten (bewoners) of hun vertegenwoordigers, of door nabestaanden van overleden clienten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te klagen. U kunt uw klacht altijd het beste eerst bespreken met de betrokken personen of de leidinggevende. Wanneer een klacht op een misverstand berust, kan dit door een gesprek vaak eenvoudig worden opgelost. Het is niet altijd gemakkelijk uw klacht met de medewerker(s) te bespreken en daarbij kunt u zich laten ondersteunen door een klachtenfunctionaris.

Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Bestuurder.

Per post: Stichting Het Seminarie; Postbus 1371; 3800 BJ Amersfoort

Per mail: klacht@hetseminarie.nl

GESCHILLENCOMMISSIE

Indien uw klacht na behandeling door de Bestuurder niet is opgelost en/of u niet tevreden bent over de wijze van afhandeling kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Zorg.

Adres Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Voor meer informatie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Spring naar toolbar