033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Missie en visie

Missie

Het Seminarie biedt persoonlijke ouderenzorg en dienstverlening op maat in een sfeervolle, gastvrije en veilige omgeving waar u zich thuis voelt. Het verbindt de katholiekchristelijke identiteit op een eigentijdse wijze met de huidige samenleving. De persoonsgerichte benadering maakt het mogelijk dat u betrokken kunt zijn bij uw omgeving en eigen keuzes kunt (blijven) maken. Eigen regie is van essentieel belang voor het behouden van het gevoel van eigenwaarde en welbevinden en daarmee voor de kwaliteit van leven.

Het professionele team is erop gericht de door u gewenste kwaliteit van leven te borgen. Het streven is dat u als bewoner de levensstijl kunt voortzetten die u gewend bent en dat die voor uw familie herkenbaar blijft. Het Seminarie draagt zorg voor een klimaat waarin het team zich veilig voelt, zich kan ontwikkelen en plezier heeft in het werk. Dit vertaalt zich door in de zorg- en dienstverlening.

Visie

Het Seminarie is een particuliere woonzorgvoorziening met een visie op wonen, leven, zorgen, leren en werken die aantoont dat het leven wanneer zorg een groter aandeel daarvan vergt niet alleen uit zorg bestaat. Het leven gaat door met alleen een andere verdeling van de verschillende facetten en met ondersteuning tot volledige verzorging, daar waar dat nodig blijkt. U blijft degene die dit beslist als de persoon waarom het gaat. Op het moment dat u dit niet meer kunt, beslist een van uw naasten.

De zorg- en dienstverlening is gebaseerd op samenwerking, wederzijds respect en vertrouwen. Het Seminarie gaat voor samen redzaamheid waarin ook niet professionele krachten zoals familie, vrienden, stagiaires, buurtbewoners, mantelzorgers en vrijwilligers een rol hebben. Oprechte betrokkenheid, vriendschap, interesse en kennis van zaken worden ingezet om uw wensen te kennen en waar mogelijk te realiseren om zo de kwaliteit van uw leven zo optimaal mogelijk in stand te houden. Ons principe: eerst begrijpen en dan begrepen worden.

Spring naar toolbar