033 33 202 33 info@hetseminarie.nl

Een gastvrije ontmoetingsplaats

Ons ultieme doel is het creëren van een veilige, zorgvolle, inspirerende en levendige woonzorgvoorziening. Een gastvrije ontmoetingsplaats, een thuis voor de mens en zijn sociale contacten in een gebouw waar bewust is gekozen voor contrast om harmonie tot stand te brengen. Door de interactie met de omgeving wordt verbondenheid gecreëerd tussen het leven binnen en buiten Het Seminarie tussen u en de buurtbewoners, tussen u en uw reeds bestaande contacten.

Het team van Het Seminarie  levert goede zorg, ondersteuning en begeleiding aan u als bewoners van de appartementen. Vanaf het moment dat men in Het Seminarie komt wonen wordt voor iedere bewoner een leefzorgplan opgesteld. De bewoner en indien gewenst of nodig samen met zijn naasten, overlegt met de medewerkers over de zorg die geboden wordt, waarbij privacy en zelfstandigheid voorop staan.  De zorg die nodig en afgestemd is, wordt in overleg vastgelegd in een leefzorgplan. Het leefzorgplan ligt bij de bewoner in het appartement, zodat te allen tijde inzage in het plan mogelijk is.

Intensieve zorg voor bewoners in de laatste levensfase

Het Seminarie biedt ook een thuis wanneer een bewoner aan zijn laatste levensfase begint. Mits dit medisch verantwoord is. Het gezamenlijk streven is dat de bewoner, in deze veelal intensieve periode van zijn leven, zoveel mogelijk met zijn naasten in geborgenheid en met professionele zorg, kan doorbrengen.

In overleg met de bewoner en zijn direct betrokkenen wordt besproken door wie, wat en op welke manier wordt verzorgd. De naasten nemen de rol in die de bewoner en zijn familie belangrijk vinden en ons team sluit zich, in overleg en zoveel als mogelijk is, daarbij aan. Het gesprek vindt plaats met de bewoner om wie het gaat, met de familie, vrienden, of andere relaties vanuit hun directe betrokkenheid en het team, vanuit betrokkenheid en professionaliteit.

Het gemeenschappelijke doel is en blijft: het afscheid van het leven en alles dat daartoe behoort, waardig en liefdevol en in harmonie te begeleiden.

Het professionele team van Het Seminarie staat u in deze periode bij om u de zorg, ondersteuning en waar nodig troost te bieden, vragen te beantwoorden en u te ontlasten waar zij kan en/of dit nodig is door bijvoorbeeld de coördinatie van het zorgtraject op zich te nemen. Betrokkenen kunnen in het appartement blijven logeren of in een andere op dat moment beschikbare ruimte. Ook de maaltijden kunnen familieleden gebruiken in Het Seminarie tegen de in ons restaurant geldende tarieven.

Spring naar toolbar